Processing Lines

Capacity (10-30) tons/hour


dc che bien gao do


dc xay xat


daychuyenxayxat crop


dc mau


 

Capacity (10-50) tons/hour


DA3 3


Phu Vinh


 dc danh bong 22 32


 dc danh bong 8 14


Capacity (3-10) tons/hour. 

Capacity (20-50)tons/ batch/tower


DA3 Say


daychuyensaylua crop