CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY LONG AN

Địa chỉ: Km 1954, Quốc lộ 1, Khánh Hậu, Tân An, Long An

Điện thoại: (84 - 272) 3511 761 - 3511 085 | Fax: (84 - 272) 3511 328

Email: sales@lamico.vn

Tin tức
2019 HOÀN THIỆN SẤY LÚA - LÚA GIỐNG BẰNG MÁY SẤY VỈ NGANG (MSVN)

2019 HOÀN THIỆN SẤY LÚA - LÚA GIỐNG BẰNG MÁY SẤY VỈ NGANG (MSVN)

Được thành lập từ năm 2004, LAMICO là một trong những doanh nghiệp sản xuất thiết bị chế biến lúa gạo. Thương hiệu...

LAMICO vinh danh Thương hiệu Quốc gia lần 2 - 2018

LAMICO vinh danh Thương hiệu Quốc gia lần 2 - 2018

Thương hiệu LAMICO là một trong 97 doanh nghiệp được vinh danh tại lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương...