Hệ thống SCADA

Công dụng:

  • Theo dõi toàn bộ hoạt động của nhà máy trên máy tính.
  • Điều khiển hoạt động từng máy, từng cụm máy và toàn bộ dây chuyền
  • Thu thập dữ liệu và quản lý trực tuyến lượng nguyên liệu vào, lượng thành phẩm, điện năng tiêu thụ.
  • Quản lý quá trình sản xuất (tình trạng chạy - dừng - quá tải) của các thiết bị trong nhà máy.
  • Thống kê và báo cáo sản xuất nhanh chóng tại mọi thời điểm.

 scada

GIAO DIỆN GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN

Tùy theo nhu cầu có thể chọn một trong các cấu hình hệ thống SCADA  như sau:

  • THU THẬP DỮ LIỆU: 

- Thu thập dữ liệu và quản lý số liệu sản xuất: nguyên liệu vào, lượng thành phẩm, phụ phẩm, điện năng tiêu thụ... theo từng lô, ngày, tháng, năm.
- Lập báo cáo sản xuất theo từng lô sản phẩm, theo ngày - tháng - năm, xuất dữ liệu sang file excell hoặc pdf để lưu trữ, kết nối với phần mềm kế toán và các phần mềm quản lý khác

  • GIÁM SÁT TRẠNG THÁI: 

- Giám sát trạng thái máy trong dây chuyền ở máy tính trung tâm bằng các mô phỏng động.
- Cảnh báo, báo động khi có sự cố xảy ra (nghẹt bồ đài, quá tải,..) để người vận hành xử lý nhanh chóng.

  • ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ:

- Điều khiển hoạt động các máy trong dây chuyền
- Tự động điều khiển hoạt động theo từng cụm máy hoặc toàn bộ dây chuyền
- Tự động dừng các máy liên quan khi xảy ra sự cố quá tải, nghẹt bồ đài,..

  • KẾT NỐI MỞ RỘNG:

- Nối mạng cho các máy tính ở các phòng ban khác trong công ty có thể giám sát và điều khiển (có phân quyền)
- Tích hợp đưa lên internet để giám sát và báo cáo.