Băng tải

 bang tai nghieng crpo

Công dụng:

Vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, bột, bao theo phương ngang và dốc (<30o).