Máy may bao

 may may bao crop

Công dụng:

Kết hợp với cân thành phẩm để đóng gói sản phẩm.