Quạt hướng trục

 quat huong truc crop

Công dụng:

Thường được sử dụng trong hệ thống sấy vĩ ngang. Có các cở quạt: Φ500, Φ600, Φ800, Φ1000, Φ1200, Φ1400.