Quạt ly tâm

 quat ly tam crop  

Công dụng:

Dùng vận chuyển bụi, cám với áp suất và cột áp theo yêu cầu.