Rê Tròn

 re tron  

Công dụng:

  • Tách và lắng bụi.