Vis tải

vistai crop

Công dụng:

Vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, bột bằng các vít xoắn.