Dụng cụ chia mẫu

DAR2CÔNG DỤNG

  • Dùng để chia mẫu thành hai phần bằng nhau về thành phần và khối lượng.
  • Giảm thiểu thời gian chia mẫu trong việc kiểm mẫu.
  • Khối lượng mẫu kiểm tra phân tích nhỏ nhất (khoảng 250g) vẫn đảm bảo độ chính xác của các thành phần có trong mẫu.
  • Không đòi hỏi người lấy mẫu kiểm phải có kinh nghiệm và kỹ năng lấy mẫu.