Khay tách tấm

 

 sang tach tam crop

Công dụng:

Tách tấm bằng sàng dạng cốc lõm.